top of page
imageedit_1_7505782821.png

BAZE DE DATE

Ciclu de studii: Licenţă
Specializare: Informatică

Semestrul 3
Ore: 2+1+2 / 2+1+1

 

Cod conectare curs - Microsoft Teams: p2ofn7v

Seminarii Informatică / Matematică-Informatică: Camelia ANDOR (email, pagină web)

Laboratoare Informatică:
Camelia ANDOR (email, pagină web)

Emilia POP (email, pagină web)

Bogdan IOAN (email)

Spotify_Logo_RGB_Green.png
apple-podcasts-logo.png
google-podcasts-logo.png
Empty Stage

Cuprins

__________

 1. Evolutia sistemelor de gestiune automata a datelor.

 2. Conceptele bazelor de date.

 3. Structuri de date in bazele de date.

 4. Structura fizica si organizarea bazelor de date.

 5. Modele de descriere a datelor.

 6. Definirea, manipularea si interogarea bazelor de date relationale. Limbajul SQL.

 7. Sisteme concrete de gestiune a bazelor de date (MS SQL Server)

Bibliografie

___________

1. Aho, A., Hopcroft, J., Ullman, J., Data Structures and Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1983.
2. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
3. Davidson, L., Moss, J. - Pro SQL Server 2012 Relational Database Design and Implementation, Apress, 2012
4. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
5. Korth, H.F., Silberschatz, A., Data Base System Concepts. McGraw-Hill Book Compagny, 1986.
6. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Algoritmi fundamentali. Ed.Tehnica, Bucuresti 1974.
7. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Sortare si cautare. Ed.Tehnica, Bucuresti 1976.

8. Pratt, Philip J., Last, Mary Z.  - A Guide to SQL, Cengage Learning, 2014
9. Ramakrishnan, R., Database Management Systems. McGraw-Hill, 1998.

Obiective

__________

 1. Cunoasterea conceptelor generale privind bazele de date relationale;

 2. Cunoasterea modelelor de descriere a datelor, in special al modelului relational;

 3. Cunoasterea metodelor de memorare a fisierelor;

 4. Cunoasterea in detaliu a unui Sistem de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD).

Evaluare

___________

Activitate laborator (Microsoft Teams, în timpul semestrului)- 25% din nota finală.

Test grilă online (Google Forms, sesiune) ce conține:

 • întrebări teoretice, (au la bază conținutul cursurilor) - 50% din nota finală

 • întrebări practice, (au la bază conținutul seminariilor/laboratoarelor) - 25% din nota finală

bottom of page