SGBD

Cod: MLR5027
Ciclu de studii: Licenţă

Specializare: Informatică

Semestru 4
Ore: 2+1+1
Credite: 6

Curs & Laboratoare online

Luni, 6 aprilie, de la ora 12:00 va fi transmis live Cursul 7 - Sortare externă. Link-ul va fi publicat aici cu 15 minute înaintea începerii cursului.

Pentru predarea laboratoarelor fiecare dintre asistenți va crea cate un grup pe Skype pentru fiecare semi-grupa, iar predarea se va face prin discuții cu fiecare în ordine alfabetică.

Stay safe!

Cuprins

1. Gestionarea tranzactiilor
2. Evaluarea operatorilor relationali si otimizarea interogarilor

3. Sortare externa

4. Controlul concurentei
5. Recuperarea datelor
6. Securitatea bazelor de date

Bibliografie

1. Aho, A., Hopcroft, J., Ullman, J., Data Structures and Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1983.
2. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
3. Frentiu, M., Parv, B., Elaborarea programelor. Metode si tehnici moderne. Editura promedia, Cluj-Napoca, 1994.
4. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
5. Korth, H.F., Silberschatz, A., Data Base System Concepts. McGraw-Hill Book Compagny, 1986.
6. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Algoritmi fundamentali. Ed.Tehnica, Bucuresti 1974.
7. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Sortare si cautare. Ed.Tehnica, Bucuresti 1976.
8. Ramakrishnan, R., Database Manegement Systems. McGraw-Hill, 1998.
9. Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language (second edition), Addison Wesley, 1991
10. Tambulea, L. Structuri de date si banci de date, Litografiat Cluj-Napoca 1992.
11. Tambulea, L., Access pentru programatori, Editura Promedia Plus, Cluj-Napoca 1996.
12. T. Themstrom, A. Webber, M. Hotek, MS SQL Server 2008 - Database Development, Self Paced Training Kit 2009

Please reload

Cursuri

    Curs 1 - Tranzacții
    Curs 2 -
Tranzacții și gestionarea concurenței
    Curs 3 - Securitate
    Curs 4 - Baze de date distribuite (video)
    Curs 5 - Recuperarea datelor 1 (video)
    Curs 6 - Recuperarea datelor 2 (video)
    Curs 7 -
    Curs 8 -
    Curs 9 -
    Curs 10 -

    Curs 11 -
   
Curs 12 -

Seminarii

    Seminar 1 - ADO.NET

    Seminar 2 - ADO.NET 2
    Seminar 3 - Tranzacții. Controlul concurenței în SQL Server
    Seminar 4 -
    Seminar 5 -
    Seminar 6 -

Laboratoare

Laborator 1 - 2 săptămâni

Laborator 2 - 1 săptămână

Laborator 3 - 1 săptămână

Laborator 4 - 1 săptămână

Please reload

Evaluare

 

Pentru vizualizarea prezențelor și a notelor obținute pe laboratoare accesați http://preacademic.herokuapp.com/ folosind credențialele utilizate pe scs.

Activitatea de la laborator alaturi de rezultatul unui test practic reprezinta 50% din nota finala.
Examen scris - 50% din nota finala.

Please reload

Faculty of Mathematics and Computer Science

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey