SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

Cod: MLR5027
Ciclu de studii: Licenţă

Specializare: Informatică

Semestru 4
Ore: 2+1+1
Credite: 6

Test de evaluare (sesiunea de restanțe)

 

Toți cei care doresc să dea examenul în sesiunea de restanțe (11 iulie) sunt rugați să trimită un email în acest sens la adresa dsuciu@cs.ubbcluj.ro pentru a vă asigna un chestionar. 

Cuprins

1. Gestionarea tranzactiilor
2. Evaluarea operatorilor relationali si otimizarea interogarilor

3. Sortare externa

4. Controlul concurentei
5. Recuperarea datelor
6. Securitatea bazelor de date

Bibliografie

1. Aho, A., Hopcroft, J., Ullman, J., Data Structures and Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1983.
2. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
3. Frentiu, M., Parv, B., Elaborarea programelor. Metode si tehnici moderne. Editura promedia, Cluj-Napoca, 1994.
4. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
5. Korth, H.F., Silberschatz, A., Data Base System Concepts. McGraw-Hill Book Compagny, 1986.
6. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Algoritmi fundamentali. Ed.Tehnica, Bucuresti 1974.
7. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Sortare si cautare. Ed.Tehnica, Bucuresti 1976.
8. Ramakrishnan, R., Database Manegement Systems. McGraw-Hill, 1998.
9. Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language (second edition), Addison Wesley, 1991
10. Tambulea, L. Structuri de date si banci de date, Litografiat Cluj-Napoca 1992.
11. Tambulea, L., Access pentru programatori, Editura Promedia Plus, Cluj-Napoca 1996.
12. T. Themstrom, A. Webber, M. Hotek, MS SQL Server 2008 - Database Development, Self Paced Training Kit 2009

Please reload

Cursuri

    Curs 1 - Tranzacții
    Curs 2 -
Tranzacții și gestionarea concurenței
    Curs 3 - Securitate
    Curs 4 - Baze de date distribuite (video)
    Curs 5 - Recuperarea datelor 1 (video)
    Curs 6 - Recuperarea datelor 2 (video)
    Curs 7 - Sortare externă (video)
    Curs 8 - Evaluarea operatorilor relaționali 1 (video)
    Curs 9 - Evaluarea operatorilor relaționali 2 (video)
    Curs 10 - Optimizarea interogărilor (video)

    Curs 11 - Baze de date NoSQL (video)
   
Curs 12 - Probleme (video)

    Curs 13 - Baze de date spațiale

Seminarii

    Seminar 1 - ADO.NET

    Seminar 2 - ADO.NET 2
    Seminar 3 - Tranzacții. Controlul concurenței în SQL Server
    Seminar 4 - Multiversionarea
    Seminar 5 - Optimizarea performanței în MS SQL Server
    Seminar 6 - Mai multe despre optimizare

Laboratoare

Laborator 1 - 2 săptămâni

Laborator 2 - 1 săptămână

Laborator 3 - 1 săptămână

Laborator 4 - 1 săptămână

Please reload

Evaluare

Examenul de evaluare pentru materia Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date este programat la  data de 1 iunie, de la ora 12:00, și va dura două ore. Este vorba despre un test grila online (Google Forms), cu 45 de întrebări, dintre care:

  • 30 de întrebări teoretice (bazate pe conținutul cursurilor 1-11)  și

  • 15 întrebări practice, din subiectele abordate la laboratoare/seminarii.

Chestionarele vor fi distribuite aleator studenților, aceștia primind link-ul chestionarului pe adresa de email a facultății.

 

Ca urmare a corectării chestionarului vor rezulta două note: o notă pentru cele 30 de întrebări teoretice (T) și o notă pe cele 15 întrebări practice (P). Nota finală se va calcula după formula:

 

        ROUND ( AVG(ROUND(AVG(P, L),2), T), 2 ),

unde L este nota obținută pe cele 4 laboratoare.

 

Data stabilită pentru desfășurarea examenului în sesiunea de restanță este 11 iulie (sâmbătă), în intervalul 12:00 – 14:00. Condițiile de examinare vor fi similare cu cele din 1 iunie. Nu vor fi examinări separate pentru partea teoretică și practică a cursului.

În sesiunea de restanță se vor mai putea preda maxim două laboratoare (cu penalizările de rigoare), fără însă a fi obligatorie reexaminarea.

Please reload

Faculty of Mathematics and Computer Science

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey