top of page
Logo 2.png

SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

Cod: MLR5027
Ciclu de studii: Licenţă

Specializare: Informatică

Semestru 4
Ore: 2+1+1
Credite: 6

Seminarii: Camelia ANDOR (email, pagină web)

Laboratoare:
Camelia ANDOR (email, pagină web)

Emilia POP (email, pagină web)

Ioan SIMA (email, pagină web)

Spotify_Logo_RGB_Green.png
apple-podcasts-logo.png
google-podcasts-logo.png
Empty Stage

Cuprins

__________

 1. Tranzacții. Controlul concurenței

 2. Recuperarea datelor

 3. Securitatea bazelor de date

 4. Evaluarea operatorilor algebrici relaționali. Optimizarea interogărilor

 5. Baze de date distribuite

 6. Baze de date spațiale

Bibliografie

___________

1. Aho, A., Hopcroft, J., Ullman, J., Data Structures and Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1983.
2. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
3. Davidson, L., Moss, J. - Pro SQL Server 2012 Relational Database Design and Implementation, Apress, 2012
4. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
5. Korth, H.F., Silberschatz, A., Data Base System Concepts. McGraw-Hill Book Compagny, 1986.
6. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Algoritmi fundamentali. Ed.Tehnica, Bucuresti 1974.
7. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Sortare si cautare. Ed.Tehnica, Bucuresti 1976.

8. Pratt, Philip J., Last, Mary Z.  - A Guide to SQL, Cengage Learning, 2014
9. Ramakrishnan, R., Database Management Systems. McGraw-Hill, 1998.

Obiective

__________

 1. Însușirea conceptelor fundamentale privind controlul concurenței, recuperarea datelor, bazele de date distribuite, securitatea bazelor de date

 2. Însușirea cunoștințelor necesare pentru crearea de aplicații cu controale data-bound care interacționează cu baze de date utilizând ADO.NET

 3. Cunoașterea modalităților de gestionare a execuției concurente a tranzacţiilor sub niveluri de izolare optimiste / pesimiste

 4. Însușirea tehnicilor de optimizare a execuției interogărilor SQL

Evaluare

___________

Activitate laborator (Microsoft Teams, în timpul semestrului)- 25% din nota finală.

Test grilă online (Google Forms, sesiune) ce conține:

 • întrebări teoretice, (au la bază conținutul cursurilor) - 50% din nota finală

 • întrebări practice, (au la bază conținutul seminariilor/laboratoarelor) - 25% din nota finală

bottom of page