SGBD

Cod: MLR5027
Ciclu de studii: Licenţă

Specializare: Informatică

Semestru 4
Ore: 2+1+1
Credite: 6

Cuprins

1. Gestionarea tranzactiilor
2. Evaluarea operatorilor relationali si otimizarea interogarilor

3. Sortare externa

4. Controlul concurentei
5. Recuperarea datelor
6. Securitatea bazelor de date

Bibliografie

1. Aho, A., Hopcroft, J., Ullman, J., Data Structures and Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1983.
2. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
3. Frentiu, M., Parv, B., Elaborarea programelor. Metode si tehnici moderne. Editura promedia, Cluj-Napoca, 1994.
4. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
5. Korth, H.F., Silberschatz, A., Data Base System Concepts. McGraw-Hill Book Compagny, 1986.
6. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Algoritmi fundamentali. Ed.Tehnica, Bucuresti 1974.
7. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Sortare si cautare. Ed.Tehnica, Bucuresti 1976.
8. Ramakrishnan, R., Database Manegement Systems. McGraw-Hill, 1998.
9. Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language (second edition), Addison Wesley, 1991
10. Tambulea, L. Structuri de date si banci de date, Litografiat Cluj-Napoca 1992.
11. Tambulea, L., Access pentru programatori, Editura Promedia Plus, Cluj-Napoca 1996.
12. T. Themstrom, A. Webber, M. Hotek, MS SQL Server 2008 - Database Development, Self Paced Training Kit 2009

Please reload

Cursuri

    Curs 1 - Tranzacții
    Curs 2 - Planificarea tanzacțiilor și gestionarea concurenței (
corectat!)
    Curs 3 - Securitatea bazelor de date
    Curs 4 - Baze de date distribuite
    Curs 5 - Recuperarea datelor - partea 1
    Curs 6 - Recuperarea datelor - partea 2
    Curs 7 - Sortare externa
    Curs 8 - Evaluarea operatorilor relaționali - partea 1
    Curs 9 - Evaluarea operatorilor relaționali - partea 2
    Curs 10 - Baze de date spațiale (limba englez
ă)
    Curs 11 - Optimizarea interogărilor
   
Curs 12 - Probleme

Seminarii

Laboratoare

Laborator 1 - 2 săptămâni

Laborator 2 - 1 săptămână

Laborator 3 - 2 săptămâni

Please reload

Evaluare

Din păcate nu am reușit să stabilesc o dată/oră pentru o întâlnire în vedere consultării lucrărilor scrise. Cei care doresc să își consulte lucrările sunt rugați să trimită un email la tzutzu@cs.ubbcluj.ro pentru a identifica un mod comunicare a informașiilor dorite.

Pentru vizualizarea prezențelor și a notelor obținute pe laboratoare accesați http://preacademic.herokuapp.com/ folosind credențialele utilizate pe scs.

Activitatea de la laborator alaturi de rezultatul unui test practic reprezinta 50% din nota finala.
Examen scris - 50% din nota finala.

Please reload

Faculty of Mathematics and Computer Science

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey