top of page
Proiect Colectiv

PROIECT COLECTIV

Cod: MLR5012
Ciclu de studii: Licență
Specializare: Informatică / Matematică-Informatică

Semestrul 5

Ore: 0+0+2

Credite: 3

Cod Grup Teams general: 5e4369p

Componența grupelor G1-G9 (Informatică): link Google Docs

Prezență:

În timpul semestrului vor fi susținute 4 workshop-uri, fiecare a câte 3 ore (total 12 ore). De asemenea, sunt prevăzute minim 7 întâlniri de aproximativ 2 ore cu mentorii (total 14 ore), iar pentru prezentarea din final de semestru am rezervat 2 ore de pregătire. Aceasta înseamnă 28 de ore, corespunzător celor 14 săptămâni din semestru  pe baza cărora se calculează prezența.

Prezență care va trebui sa fie la nivelul cerut de Facultate pentru orele de laborator: 90%. Prin urmarea, asta înseamnă că se pot "rata" maxim 3 ore.

În ceea ce privește prezentarea finală, ne așteptăm ca întreaga echipă să fie prezentă, alături de mentor, pentru a susține proiectul implementat în timpul semestrului.

Planificarea evaluării proiectelor:

Notele afișate sunt notele finale și includ evaluările misiunilor din Code of Talent.

bottom of page