PROIECT COLECTIV

Cod: MLR5012
Ciclu de studii: Licență
Specializare: Informatică / Matematică-Informatică

Semestrul 5

Ore: 0+0+2

Credite: 3

Informații privind redactarea documentației de implementare a proiectului:

Pentru redactarea documentației de implementare nu trebuie urmată o structură standard cu un format obligatoriu.
Se va porni de la ideea că în 20 ianuarie proiectul este predat unei alte echipe de dezvoltare. Documentatia va trebui să conțină toate detaliile necesare pentru ca noua echipă să ințeleagă arhitectura, structura și comportamentul aplicației și să poate prelua și continua proiectul fără probleme. Se vor introduce în documentație toate diagramele si descrierile ce sunt considerate utile pentru a atinge acest obiectiv.

Ultima pagină a documentației va fi o pagină "retrospectivă" care va conține răspunsurile la următoarele cerințe/întrebări:

  • Descrieti pe scurt procesul/metodologia de dezvoltare implementate de către echipă
  • Caracterizați modul in care planificarea inițială a fost respectată pe parcursul derulării proiectului,

  • Care au fost cele mai importante 3 provocări întâmpinate și cum au fost ele soluționate (daca e cazul)?

  • Care sunt cele mai relevante lecții învățate pe parcursul dezvoltarii solutiei software?

Documentația, alături de un link pentru descărcarea codului sursă,  se vor trimite prin email cel tarziu cu o zi înaintea prezentărilor către:

    lect. dr. Ionut Lazar (ilazar@cs.ubbcluj.ro)

    lect. dr. Dan Mircea Suciu (dsuciu@cs.ubbcluj.ro)

  

Program evaluare:

TBD​​
 

Precizari cu privire la desfasurarea workshop-urilor si a intalnirilor cu mentorii:

- fiecare dintre workshop-uri se desfășoară la unul dintre sediile firmelor care sunt implicate în activitatea de mentorat. Pe de o parte există niște reguli (destul de) stricte de intrare în aceste firme, iar pe de altă parte spațiile ce pot fi puse la dispoziție sunt limitate.
De aceea este necesar să se știe cu exactitate cine se va prezenta într-o anumită zi (listele cu grupele au fost deja distribuite) și să nu se depășească un anumit număr de persoane (26-27) deoarece nu se vor putea creea condiții prielnice desfășurării activităților de workshop.

- am primit întrebări legate de „recuperarea” workshop-urilor, avand în vedere că sunt alte ore seminar/laborator programate in paralel.  Deoarece fiecare workshop are loc o singură dată pentru o grupă, este de dorit sa fie recuperate activitățile ce se suprapun accidental peste aceste workshop-uri.
În cazuri cu totul excepționale în care o persoană nu poate fi prezentă la o anumita dată, acesta  va trebui să își găsească un coleg dintr-o altă grupă cu care să facă schimb. (este vorba, evident, doar de participarea la workshop nu și de schimb de echipe de proiect)

Prezente:

În timpul semestrului vor fi susținute 4 workshop-uri, fiecare a câte 3 ore (total 12 ore). De asemenea sunt prevăzute minim 7 întâlniri a cate 2 ore cu mentorii (total 14 ore). Aceasta înseamnă 26 de ore, corespunzător celor 13 săptămâni din semestru (în a 14-a săptămâna va fi programata evaluarea). Prezenta la aceste 26 de ore (ce includ întâlnirile oficiale cu mentorii și workshop-urile) va trebui sa fie la nivelul cerut de Facultate pentru orele de laborator: 90%.

Prin urmarea, asta inseamna ca se pot "rata" 3 ore.

În ceea ce privește prezentarea finală, ne așteptăm ca întreaga echipă să fie prezentă, alături de mentor, pentru a susține proiectul implementat în timpul semestrului.

Legenda workshop-urilor:

W1 - Tehnici de comunicare

W2 - Agile Software Development

W3 - Antreprenoriat

W4 - Public speaking

Evaluarea proiectelor

Evaluarea se va realiza in 2 pasi:

 

1. Evaluarea proiectelor (programata pe 18-20 ianuarie) va fi realizata per echipa in urma unei prezentari de aproximativ 15 minute in fata unei comisii de evaluare. Criteriile de evaluare includ:
-    Gradul de acoperirea a funcţionalităţilor
-    Utilizabilitatea aplicaţiei (uşurinţa în utilizare, consistenţă şi uniformitate)
-    Modul de structurare a codului
-    Calitatea prezentării proiectului
-    Documentaţia de implementare

2. Evaluarea individuala a persoanelor din echipe se realizeaza de catre mentori astfel incat media notelor individuale sa fie (cu o marja de eroare) nota primita de echipa la evaluarea proiectelor. Aici, fiecare dintre mentori poate utiliza criteriile care i se par cele mai potrivite pentru a face evaluarea.

Faculty of Mathematics and Computer Science

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey