LogoSiteSick.png

GESTIONAREA PROIECTELOR SOFTWARE

Cod: MLR8112
Ciclu de studii: Licenţă
Specializare: Informatică

Semestrul 6
Ore: 2+1+0
Credite: 4

Cod conectare curs  - Microsoft Teams: 2v16qsp

Cod conectare seminar - Microsoft Teams - Vineri, ora 14:00: y3caqt8

Cod conectare seminar - Microsoft Teams - Vineri, ora 16:00: s3clv5u

Pentru înregistrarea în Code of Talent folosiți link-ul:

https://app.codeoftalent.com/registration/app-CDdp

 

Spotify_Logo_RGB_Green.png
apple-podcasts-logo.png
google-podcasts-logo.png

Cuprins/Summary

__________

  1. Definiția și structura unui proiect. Etapele unui proiect

  2. Factori de succes pentru proiectele informatice

  3. Studiu de fezabilitate

  4. Riscuri. Luarea deciziilor

  5. Planificarea și coordonarea proiectelor informatice

  6. Formarea și conducerea echipei participante la un proiect

  7. Rapoarte și diagrame utilizate în gestionarea proiectelor

  8. Modele agile de gestionarea proiectelor


     

Bibliografie/Bibliography

___________

1. BOEHM, B.: Software Engineering Economics, Prentice Hall, London 1981
2. BODDY, D. - BUCHANAN, D.A.: Take the Lead, Prentice Hall, London,1992
3. BODDY, D. - BUCHANAN, D.A.: The Expertise of the Change Agent: public performance and backstage activity, Prentice Hall, London, 1992
4. CHECKLAND, P. - SCHOLES, J.: Soft Systems Methodology in Action, John Wiley & Sons, Chichester, 1990
5. CHICKEN, J. C.: Managing Risks and Decisions in Major Projects, Chapman & Hall, London, 1994
6. CROCKFORD, N.: An Introduction to Risk Management, Woodhead-Faulkner, Hemel Hempstead, 1980
7. DE LA MARE, R.F.: Manufacturing Systems Economics, Holt, Reinhart & Winston, London, 1982
8. JORDAN, E.W. - MACHESKY, J.J.: System Development: Requirements, Evaluation, Design and Implementation, PWS-Kent Publishing, Boston Mass, 1990
9. MORRIS, P.W.G.: The Management of Projects, Thomas Telford Services Ltd., London,1994
10. NORRIS, M. - RIGBY, P. - PAYNE, M.: The Healthy Software Project: a guide to successful development, John Wiley & Sons, Chichester,1993
11. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI): A Guide to the Project Management Body of Knowledge, December 2008
12. PRESSMAN, R.S.: Making Software Engineering Happen, Prentice Hall, London, 1988

 

Evaluare/Evaluation

powered by Code Of Talent

Evaluarea se face prin finalizarea unor misiuni individuale ce vor fi activate săptămânal în Code of Talent (de asemenea, se poate folosi și aplicația corespunzătoare pe mobil disponibilă atât pe Android cât și pe iPhone).

Un scurt ghid de utilizare găsiți aici.