GESTIUNEA PROIECTELOR SOFTWARE

Code: MLR8112
Ciclu de studii: Licenţă
Specializare: Informatică

Semestrul 5
Ore: 2+1+0
Credite: 4

Cuprins

1. Definitia si structura proiectelor. Etapele unui proiect
2. Factori de succes pentru proiectele informatice
3. Studiu de fezabilitate
4. Riscuri. Luarea deciziilor
3. Planificarea si coordonarea proiectelor informatice
4. Formarea si conducerea echipei participante la un proiect
5. Instrumente şi diagrame utilizate în gestiunea proiectelor
6. Modele agile de gestiune a proiectelor

Bibliografie

1. *** - A Guide to Project Management Body of Knowledge - fifth edition, 2013
2. B. Boehm - Software Engineering Economics, Prentice Hall, London 1981
3. D. Boddy, D.A. Buchanan - Take the Lead, Prentice Hall, London,1992
4. D.A. Buchanan, D. Boddy - The Expertise of the Change Agent: public performance and backstage activity, Prentice Hall, London, 1992
5. Computers & Concepts Associates - The Program Manager's Guide to Software Acquisition Best Practices 2.3, 1998
6. P. Checkland, J. Scholes - Soft Systems Methodology in Action, John Wiley & Sons, Chichester, 1990
7. J. C. Chicken - Managing Risks and Decisions in Major Projects, Chapman & Hall, London, 1994
8. N. Crockford - An Introduction to Risk Management, Woodhead-Faulkner, Hemel Hempstead, 1980
9. R.F. de la Mare - Manufacturing Systems Economics, Holt, Reinhart & Winston, London, 1982
10. E.W. Jordan, J.J. Machesky - System Development: Requirements, Evaluation, Design and Implementation, PWS-Kent Publishing, Boston Mass, 1990
11. Microsoft - Microsoft Solutions Framework White Papers, v3
12. P.W.G. Morris - The Management of Projects, Thomas Telford Services Ltd., London,1994
13. M. Norris, P. Rigby, M.  Payne - The Healthy Software Project: a guide to successful development, John Wiley & Sons, Chichester,1993
14. R.S. Pressman - Making Software Engineering Happen, Prentice Hall, London, 1988
15. J. W. Weiss, R. Wysocki, 5-Phase Project Management: A Practical Planning and Implementation Guide, Addicon-Wesley, Reading, Mass, 1994

Please reload

Cursuri

    Curs 1 - Proiecte Informatice
    Curs 2 - Gestiunea proiectelor
    Curs 3 - Planificarea strategica
    Curs 4 - Initierea proiectelor
    Curs 5 - Planificarea proiectelor. Identificarea si planificarea activitatilor
    Curs 6 - Planificarea resurselor
    Curs 7 - Structuri organizatorice
    Curs 8 -
Motivare. Conducere

    Curs 9 - Gestionarea riscurilor
    Curs 10 - Comunicare
    Curs 11 - Monitorizare și control
    Curs 12 - Închiderea proiectelor

Seminarii

    Seminar 1 - Time Management
    Seminar 2 - Tipare motivationale
    Seminar 3 - Managementul conflictelor
    Seminar 4 - Feedback constructiv
    Seminar 5 - Rezolvarea creativa a problemelor

    Seminar 6 - Pregătirea și susținerea unei prezentări

    

   10-01-2019

           15:30 Ivan Paul - Negociere
           15:00 Delibas Stefan & Szuhai Iuli-Monica -  Limit 20

           14:40 Burlacu Simona - Schimbarea comportamentului in grup

           14:20 Gheorghe Bogdan - Calitatea in IT

           14:00 Roman Adrian - Optimizarea costurilor proiectului

           13:00 Chise Bogdan, Boros Florin - Managementul stresului

           12:40 Coste Claudia-Ioana - Inteligenta emotionala

           12:20 Ramona Turcu -

           12:00 Trifa Maria - Estimarea costurilor de productie

Please reload

Evaluare

Examenul se va da joi, 17 Ianuarie, in 310 astfel:

14:00 - 16:00 Info engleza, 232, 235
16:00 - 18:00 231, 233, 234, 236, 237

Conditii evaluare

Nota finala se obtine in urma unui test scris (in ultima saptamana a semestrului).

Optional! un referat prezentat in timpul semestrului pentru 2 puncte in plus la nota finala.

Please reload

Faculty of Mathematics and Computer Science

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey