GESTIONAREA PROIECTELOR SOFTWARE

Code: MLR8112
Ciclu de studii: Licenţă
Specializare: Informatică

Semestrul 6
Ore: 2+1+0
Credite: 4

Cuprins

1. Definitia si structura proiectelor. Etapele unui proiect
2. Factori de succes pentru proiectele informatice
3. Studiu de fezabilitate
4. Riscuri. Luarea deciziilor
3. Planificarea si coordonarea proiectelor informatice
4. Formarea si conducerea echipei participante la un proiect
5. Instrumente şi diagrame utilizate în gestiunea proiectelor
6. Modele agile de gestiune a proiectelor

Bibliografie

1. *** - A Guide to Project Management Body of Knowledge - fifth edition, 2013
2. B. Boehm - Software Engineering Economics, Prentice Hall, London 1981
3. D. Boddy, D.A. Buchanan - Take the Lead, Prentice Hall, London,1992
4. D.A. Buchanan, D. Boddy - The Expertise of the Change Agent: public performance and backstage activity, Prentice Hall, London, 1992
5. Computers & Concepts Associates - The Program Manager's Guide to Software Acquisition Best Practices 2.3, 1998
6. P. Checkland, J. Scholes - Soft Systems Methodology in Action, John Wiley & Sons, Chichester, 1990
7. J. C. Chicken - Managing Risks and Decisions in Major Projects, Chapman & Hall, London, 1994
8. N. Crockford - An Introduction to Risk Management, Woodhead-Faulkner, Hemel Hempstead, 1980
9. R.F. de la Mare - Manufacturing Systems Economics, Holt, Reinhart & Winston, London, 1982
10. E.W. Jordan, J.J. Machesky - System Development: Requirements, Evaluation, Design and Implementation, PWS-Kent Publishing, Boston Mass, 1990
11. Microsoft - Microsoft Solutions Framework White Papers, v3
12. P.W.G. Morris - The Management of Projects, Thomas Telford Services Ltd., London,1994
13. M. Norris, P. Rigby, M.  Payne - The Healthy Software Project: a guide to successful development, John Wiley & Sons, Chichester,1993
14. R.S. Pressman - Making Software Engineering Happen, Prentice Hall, London, 1988
15. J. W. Weiss, R. Wysocki, 5-Phase Project Management: A Practical Planning and Implementation Guide, Addicon-Wesley, Reading, Mass, 1994

Please reload

Cursuri

    Curs 1 - Proiecte Informatice
    Curs 2 - Managementul proiectelor
    Curs 3 - Planificare strategică
    Curs 4 - Procese de inițiere a proiectelor (video)
    Curs 5 - Procese de planificare (video)
    Curs 6 - Planificarea activităților (video)
    Curs 7 - Planificarea resurselor (video)
    Curs 8 - Abiltăți de leadership (video)

    Curs 9 - Managementul riscurilor (video)
    Curs 10 - Comunicare (video)
    Curs 11 - Monitorizare și control (video)
    Curs 12 -
Închiderea proiectelor (video)

Seminarii

    Seminar 1 - Influență și persuasiune
    Seminar 2 - Tipare de personalitate (video)
    Seminar 3 - Managementul conflictelor (video)

                           O variantă de chestionar pentru seminariile 2 & 3 găsiți aici :)

                           Interpretarea rezultatelor o găsiți aici.
    Seminar 4 - Managementul timpului (video)
    Seminar 5 - Rezolvarea creativă a problemelor (video)

    Seminar 6 - Feedback constructiv (video)

Please reload

Evaluare

Evaluarea se face prin finalizarea a peste 25 de misiuni individuale ce vor fi activate săptămânal în Code of Talent (de asemenea, se poate folosi și aplicația corespunzătoare pe mobil disponibilă atât pe Android cât și pe iPhone).

 

Un scurt ghid de utilizare găsiți aici.

 

Please reload

Faculty of Mathematics and Computer Science

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey