NEW PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES

/

METODOLOGII ALTERNATIVE DE

MANAGEMENT DE PROIECT

Facultate: Comunicare și Relații Publice, SNSPA

Code: MP2_MAMP
Ciclu de studii: Master
Specializare:  Managementul Proiectelor

Semestrul 4
Credite: 8

 

​​

 

For MPI students: use this link to register on Code of Talent  platform.

Spotify_Logo_RGB_Green.png
apple-podcasts-logo.png
google-podcasts-logo.png

Cursuri/Seminarii

MPI

1.  Framework-ul Cynefin. Abordarea Agile

           Video - Framework-ul Cynefin

2. Manifestul Agile

           Video - Manifestul Agile

3. Scrum - Roluri, Artefacte

           Video - Metodologia Scrum-Roluri

           Video - Metodologia Scrum-Artefacte

4. Scrum - Ceremonii

           Video - Metodologia Scrum - Ceremonii

5. Estimarea în echipe Agile

           Video - Estimari Agile 1

             Video - Estimari Agile 2

Cuprins/Summary

__________

 1. Agile Methodologies Overview

 2. Scrum

 3. Lean Software Development

 4. Kanban

 5. Extreme Programming

 6. Other Agile Methodologies

 7. The Future of Agile


   

Bibliografie/Bibliography

___________

1. Alan S. Koch - Agile Software Development, Evaluating the Methods for Your Organization (Artech House, 2005)
2. Charles Cobb - Making Sense of Agile Project Management, Balancing Control and Agility (Wiley, 2011)
3. Craig Larman - Agile and Iterative Development, A Manager's Guide (Addison-Wesley, 2003)
4. Ester Derby, Diana Larsen - Agile Retrospectives, Making Good Teams Great (Pragmatic Bookshelf Publishing, 2006)
5. Jeff Langr, Tim Ottinger - Agile in a Flash, Speed-Learning Agile Software Development (Pragmatic Bookshelf Publishing, 2011)
6. Mike Cohn - Succeeding with Agile Software Development Using Scrum (Addison Wesley, 2010)
7. Boehm Turner - Balancing Agility and Discipline (Addison Wesley, 2009)
8. David Anderson - Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business (Blue Hole Press, 2010)
9. Stephen Palmer, John Felsing - A Practical Guide to Feature-Dreven Development (Prentice Hall, 2002)
10. Suciu Dan - Metode Agile de Management al Proiectelor (LeanPub, 2018-2020), https://leanpub.com/Metode_Agile

Evaluare/Evaluation

powered by Code Of Talent

Nota finală este dată într-o proporție 50% de evaluarea unui eseu de 5-6 pagini având ca subiect o practică particulară sau un instrument utilizat de către echipele Agile. Eseul va conține descrierea practicii/instrumentului și va analiza avantajele și dezavantajele utilizării acestuia (din perspectiva compatibilității cu valorile & principiile Manifestului Agile, prin compararea cu alte practici/instrumente similare ce au același scop etc).

Subiectele sunt individuale și distincte pentru fiecare student. O listă cu exemple de subiecte va fi publicată în curând.

De asemenea, 50% din nota finală va fi dată de   finalizarea a 6 misiuni individuale ce vor fi activate săptămânal într-o aplicație de micro-learning numită Code of Talent (sau versiunile disponibile pe mobil atât pe Android cât și pe iPhone).

Codul de inregistrare este: app-GyXE

--------------------------------------------------------------

50% - evaluation of a 5-6 page essay on a particular practice or tool used by Agile teams. The essay will contain the description of the practice/tool and will analyze the advantages and disadvantages of its use (from the perspective of compatibility with the values & principles of the Agile Manifesto or by comparison with other similar practices/tools that have the same purpose, etc)

The essay topics are individual and distinct for each student. A list of topics can be found here, but other topics could be suggested as well. Please send an email to dan.suciu@comunicare.ro with the chosen subject.

50% - completion of 6 individual missions that will be activated weekly in a micro-learning application called Code of Talent (or one of its mobile versions available on Android or iPhone).

 

Code of Talent manual.

Faculty of Mathematics and Computer Science

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

 • Facebook Clean Grey
 • Twitter Clean Grey
 • LinkedIn Clean Grey