METODOLOGII ALTERNATIVE DE

MANAGEMENT DE PROIECT

Facultate: Comunicare și Relații Publice, SNSPA

Code: MP2_MAMP
Ciclu de studii: Master
Specializare:  Managementul Proiectelor

Semestrul 4
Credite: 8

Cuprins / Summary

1. Manifestul Agile

2. Studiu comparativ: metodologii tradiţionale şi metodologii Agile
3. Cynefin: căi de abordare a rezolvării problemelor
4. Scrum: roluri, ceremonii şi artefacte
5. Lean Software Development. Kanban
6. Alte metodologii Agile: Extreme Programming, Crystal, Agile Unified Process, Feature Driven Development, Dynamic Systems Development Method
7. Rolul inteligenţei emoţionale în Agile

Bibliografie / Bibliography

1. ***, „Declaration of Interdependence”, accesibil la http//pmdoi.org

2. ***, „Manifesto for Agile Software Development”, accesibil la http//agilemanifesto.org

3. Anderson , David (2010), Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business, Blue Hole Press

4. Cobb , Charles (2011). Making Sense of Agile Project Management, Balancing Control and Agility, John Wiley and Sons

5. Cockburn, Alistair (2007). Agile Software Development: The Cooperative Game, 2nd ed., Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley

6. Cohn, M. (2010), Succeeding with Agile Software Development Using Scrum, Addison Wesley

7. Cohn, M. (2004), User Stories Applied: For Agile Software Development, Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley

8. Derby, Ester and Larsen, Diana (2006). Agile Retrospectives, Making Good Teams Great, Pragmatic Bookshelf Publishing

9. Koch, Alan S. (2005). Agile Software Development, Evaluating the Methods for Your Organization, Artech House

10. Langr, J. And Ottinger, T. (2011). Agile in a Flash, Speed-Learning Agile Software Development, Pragmatic Bookshelf Publishing

11. Larman, Craig (2003). Agile and Iterative Development, A Manager's Guide, Addison-Wesley

12. Poppendieck, M. and Poppendieck, T. (2003). Lean Software Development, Upper Saddle River NJ: Pearson

13. Suciu Dan - Metode Agile de Management al Proiectelor (LeanPub, 2018), https://leanpub.com/Metode_Agile

14. Turner, Boehm (2009). Balancing Agility and Discipline, Addison Wesley

Please reload

Courses (en)

  Part 1 - Course structure. Complicated vs complex. Agile Manifesto  (online course)

  Part 2 - Scrum.  Extreme programming (online course)

  Part 3 - Lean Software Development. Kanban (online course)

  Part 4 - Other Agile methodologies. Agile 2.0 (online course)

Please reload

Evaluare

Nota finală este dată într-o proporție de 80% de evaluarea unui eseu de 5-6 pagini având ca subiect o practică particulară sau un instrument utilizat de către echipele Agile. Eseul va conține descrierea practicii/instrumentului și va analiza avantajele și dezavantajele utilizării acestuia (din perspectiva compatibiliății cu valorile & principiile Manifestului Agile, prin compararea cu alte practici/instrumente similare ce au același scop etc).

Subiectele sunt individuale și distincte pentru fiecare student. O listă cu exemple de subiecte găsiți aici, dar pot fi propuse și alte subiecte. Atunci când v-ați decis, vă rog să trimiteți un email la dan.suciu@comunicare.ro cu subiectul ales. Prima persoana care a solicitat un anumit subiect va fi cea alocată subiectului respectiv, iar ceilalți vor fi incurajați să se orienteze către alte subiecte.

20% din nota finală va fi dată de temele de casă realizate în timpul semestrului

Evaluation

80% - evaluation of a 5-6 page essay on a particular practice or tool used by Agile teams. The essay will contain the description of the practice/tool and will analyze the advantages and disadvantages of its use (from the perspective of compatibility with the values ​​& principles of the Agile Manifesto, by comparison with other similar practices/tools that have the same purpose, etc.).
The essay topics are individual and distinct for each student. A list of topics can be found here, but other topics could be suggested as well. Please send an email to dan.suciu@comunicare.ro with the chosen subject. The first person to request a specific topic will be the one assigned to that topic, and the others will be encouraged to focus on other topics.

20% - evaluation of 4 weekly homeworks

Please reload

Faculty of Mathematics and Computer Science

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey