top of page
AGILE-512.png

AGILE PROJECT MANAGEMENT
-----------------------------------
METODOLOGII AGILE DE
MANAGEMENT AL PROIECTELOR

Facultate: Comunicare și Relații Publice, SNSPA

Code: MP2_MAMP
Ciclu de studii: Master
Specializare:  Managementul Proiectelor

Semestrul 4
Credite: 8

 

​​

 

 

Pentru studenții de la Managementul Proiectelor (MPI): folosiți acest link pentru înregistarea în platforma Code of Talent
Link pentru sesiunile online
: Microsoft Teams call

 

Spotify_Logo_RGB_Green.png
apple-podcasts-logo.png
google-podcasts-logo.png

Cuprins/Summary

__________

  1. Agile Methodologies Overview

  2. Scrum

  3. Lean Software Development

  4. Kanban

  5. Extreme Programming

  6. Other Agile Methodologies

  7. The Future of Agile


     

Bibliografie/Bibliography

___________

1. Alan S. Koch - Agile Software Development, Evaluating the Methods for Your Organization (Artech House, 2005)
2. Charles Cobb - Making Sense of Agile Project Management, Balancing Control and Agility (Wiley, 2011)
3. Craig Larman - Agile and Iterative Development, A Manager's Guide (Addison-Wesley, 2003)
4. Ester Derby, Diana Larsen - Agile Retrospectives, Making Good Teams Great (Pragmatic Bookshelf Publishing, 2006)
5. Jeff Langr, Tim Ottinger - Agile in a Flash, Speed-Learning Agile Software Development (Pragmatic Bookshelf Publishing, 2011)
6. Mike Cohn - Succeeding with Agile Software Development Using Scrum (Addison Wesley, 2010)
7. Boehm Turner - Balancing Agility and Discipline (Addison Wesley, 2009)
8. David Anderson - Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business (Blue Hole Press, 2010)
9. Stephen Palmer, John Felsing - A Practical Guide to Feature-Dreven Development (Prentice Hall, 2002)
10. Suciu Dan - Metode Agile de Management al Proiectelor (LeanPub, 2018-2020), https://leanpub.com/Metode_Agile

Evaluare/Evaluation

powered by Code Of Talent

Nota finală este dată într-o proporție 50% de evaluarea unui eseu de 5-6 pagini având ca subiect o practică particulară sau un instrument utilizat de către echipele Agile. Eseul va conține descrierea practicii/instrumentului și va analiza avantajele și dezavantajele utilizării acestuia (din perspectiva compatibilității cu valorile & principiile Manifestului Agile, prin compararea cu alte practici/instrumente similare ce au același scop etc).

Subiectele sunt individuale și distincte pentru fiecare student. Lista cu exemple de subiecte este aceasta.

De asemenea, 50% din nota finală va fi dată de   finalizarea a 6 misiuni individuale ce vor fi activate săptămânal într-o aplicație de micro-learning numită Code of Talent (sau versiunile disponibile pe mobil atât pe Android cât și pe iPhone).

--------------------------------------------------------------

50% - evaluation of a 5-6 page essay on a particular practice or tool used by Agile teams. The essay will contain the description of the practice/tool and will analyze the advantages and disadvantages of its use (from the perspective of compatibility with the values & principles of the Agile Manifesto or by comparison with other similar practices/tools that have the same purpose, etc)

The essay topics are individual and distinct for each student. A list of topics can be found here, but other topics could be suggested as well. Please send an email to dan.suciu@comunicare.ro with the chosen subject.

50% - completion of 6 individual missions that will be activated weekly in a micro-learning application called Code of Talent (or one of its mobile versions available on Android or iPhone).

 

Code of Talent manual.

bottom of page