BAZE DE DATE

Cod: MLR5027
Ciclu de studii: Licenţă
Specializare: Informatică

Semestrul 3
Ore: 2+1+2 
Credite: 6

Cuprins

 1. Evolutia sistemelor de gestiune automata a datelor.

 2. Conceptele bazelor de date.

 3. Structuri de date in bazele de date.

 4. Structura fizica si organizarea bazelor de date.

 5. Modele de descriere a datelor.

 6. Definirea, manipularea si interogarea bazelor de date relationale. Limbajul SQL.

 7. Sisteme concrete de gestiune a bazelor de date (MS SQL Server)

Obiective

 1. Cunoasterea conceptelor generale privind bazele de date relationale;

 2. Cunoasterea modelelor de descriere a datelor, in special al modelului relational;

 3. Cunoasterea metodelor de memorare a fisierelor;

 4. Cunoasterea in detaliu a unui Sistem de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD).

Bibliografie

1. Aho, A., Hopcroft, J., Ullman, J., Data Structures and Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1983.
2. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
3. Davidson, L., Moss, J. - Pro SQL Server 2012 Relational Database Design and Implementation, Apress, 2012
4. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
5. Korth, H.F., Silberschatz, A., Data Base System Concepts. McGraw-Hill Book Compagny, 1986.
6. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Algoritmi fundamentali. Ed.Tehnica, Bucuresti 1974.
7. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Sortare si cautare. Ed.Tehnica, Bucuresti 1976.

8. Pratt, Philip J., Last, Mary Z.  - A Guide to SQL, Cengage Learning, 2014
9. Ramakrishnan, R., Database Management Systems. McGraw-Hill, 1998.

 

Please reload

Cursuri

 

    Curs 1 - Introducere in Baze de Date

    Curs 2 - Modelul relațional
    Curs 3 - Dependențe funcționale
    Curs 4 - Forme normale
    Curs 5 - Proiectarea bazelor de date
    Curs 6 - Algebră relațională
    Curs 7 - Structura fizică a bazelor de date
    Curs 8 - Indexarea bazelor de date

    Curs 9 - Fișiere cu structură arborescentă
    Curs 10 - Fișiere cu organizare directă
    Curs 11 - Baze de date orientate obiect

    Curs 12 - Probleme

Seminarii

    Laborator 1 - Proiectare bază de date

    Laborator 2 - Interogări

    Laborator 3 - Modificare bază de date

    Laborator 4 - Testare BD

    Laborator 5 - Operații CRUD

Tutorial instalare SQL Server

Tutorial utilizare proceduri stocate

Please reload

Evaluare

Activitatea de la laborator alături de rezultatul unui test practic reprezintă 50% din nota finală.
Examen scris - 50% din nota finală.

Please reload

Faculty of Mathematics and Computer Science

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

 • Facebook Clean Grey
 • Twitter Clean Grey
 • LinkedIn Clean Grey