BAZE DE DATE

Ciclu de studii: Licenţă
Specializare: Informatică / Matematică- Informatică  

Semestrul 3
Ore: 2+1+2 / 2+1+1
 

Cod conectare curs - Microsoft Teams: h6cjqrg

Seminarii Informatică / Matematică-Informatică: Camelia ANDOR (email, pagină web)

Laboratoare Matematică-Informatică: Camelia ANDOR (email, pagină web)

Laboratoare Informatică, 222: Camelia ANDOR (email, pagină web)

Laboratoare Informatică, 221, 223, 225, 226: Emilia POP (email, pagină web)

Laboratoare Informatică, 224, 227: Ioan SIMA (email, pagină web)

Spotify_Logo_RGB_Green.png
apple-podcasts-logo.png
google-podcasts-logo.png
Empty Stage

Cursuri

1. Introducere în Baze de Date

        Video: Introducere în Baze de Date

2. Modelul Relațional. SQL

        Video: Modelul relațional

        Video: Interogări SQL 1

3. Dependețe Funcționale

        Video: Interogări SQL 2

        Video: Dependențe funcționale

        Video: Descompunerea relațiilor

4. Forme Normale

        Video: Forme normale

5. Proiectarea Bazelor de Date

        Video: Proiectarea Bazelor de Date 1

        Video: Proiectarea Bazelor de Date 2

6.  Algebra Relațională

      Video: Algebră relațională

7.  Structura Fizică a BD

      Video: Indep. logică și fizică a datelor

      Video: Gestionarea blocurilor de
                  memorie  în memoria internă

8. Indexarea Bazelor de Date

9. Indecși: Organizare arborescentă

10. Indecși: Organizare directă

11. Baze de date orientat-obiect

12. Probleme

Laboratoare

Cuprins

__________

 1. Evolutia sistemelor de gestiune automata a datelor.

 2. Conceptele bazelor de date.

 3. Structuri de date in bazele de date.

 4. Structura fizica si organizarea bazelor de date.

 5. Modele de descriere a datelor.

 6. Definirea, manipularea si interogarea bazelor de date relationale. Limbajul SQL.

 7. Sisteme concrete de gestiune a bazelor de date (MS SQL Server)

Obiective

__________

 1. Cunoasterea conceptelor generale privind bazele de date relationale;

 2. Cunoasterea modelelor de descriere a datelor, in special al modelului relational;

 3. Cunoasterea metodelor de memorare a fisierelor;

 4. Cunoasterea in detaliu a unui Sistem de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD).

Bibliografie

___________

1. Aho, A., Hopcroft, J., Ullman, J., Data Structures and Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1983.
2. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
3. Davidson, L., Moss, J. - Pro SQL Server 2012 Relational Database Design and Implementation, Apress, 2012
4. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
5. Korth, H.F., Silberschatz, A., Data Base System Concepts. McGraw-Hill Book Compagny, 1986.
6. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Algoritmi fundamentali. Ed.Tehnica, Bucuresti 1974.
7. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Sortare si cautare. Ed.Tehnica, Bucuresti 1976.

8. Pratt, Philip J., Last, Mary Z.  - A Guide to SQL, Cengage Learning, 2014
9. Ramakrishnan, R., Database Management Systems. McGraw-Hill, 1998.

Evaluare

___________

Activitate laborator (Microsoft Teams, în timpul semestrului)- 25% din nota finală.

Test grilă online (Google Forms, sesiune) ce conține:

 • întrebări teoretice, (au la bază conținutul cursurilor) - 50% din nota finală

 • întrebări practice, (au la bază conținutul seminariilor/laboratoarelor) - 25% din nota finală

Faculty of Mathematics and Computer Science

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

 • Facebook Clean Grey
 • Twitter Clean Grey
 • LinkedIn Clean Grey