top of page
AGILE-512.png

AGILE PROJECT MANAGEMENT
-----------------------------------
METODOLOGII AGILE DE
MANAGEMENT AL PROIECTELOR

Facultate: Comunicare și Relații Publice, SNSPA

Code: MP2_MAMP
Ciclu de studii: Master
Specializare:  Managementul Proiectelor

Semestrul 4
Credite: 8

 

​​

 

For Project Management (MPE) students: use this link  to register in the Code of Talent platform
Link for online sessions
: Microsoft Teams call

Spotify_Logo_RGB_Green.png
apple-podcasts-logo.png
google-podcasts-logo.png

Courses / Seminars
MPE

1. Cynefin Framework. Agile approach

2. Agile Manifesto 

3. Scrum (part 1)

4. Scrum (part2)

5. Estimations in Agile

6. Lean Product Development. Kanban

7. Other Agile Methodologies. New Trends

Cursuri / Seminarii
MPI

1. Framework-ul Cynefin. Abordarea Agile

2. Manifestul Agile

3. Scrum - Roluri, Artefacte

4. Scrum - Ceremonii

5. Estimarea în echipe Agile

6. Lean și managementul proiectelor. Kanban

7. Alte metodologii Agile

Cuprins/Summary

__________

  1. Agile Methodologies Overview

  2. Scrum

  3. Lean Software Development

  4. Kanban

  5. Extreme Programming

  6. Other Agile Methodologies

  7. The Future of Agile


     

Bibliografie/Bibliography

___________

1. Alan S. Koch - Agile Software Development, Evaluating the Methods for Your Organization (Artech House, 2005)
2. Charles Cobb - Making Sense of Agile Project Management, Balancing Control and Agility (Wiley, 2011)
3. Craig Larman - Agile and Iterative Development, A Manager's Guide (Addison-Wesley, 2003)
4. Ester Derby, Diana Larsen - Agile Retrospectives, Making Good Teams Great (Pragmatic Bookshelf Publishing, 2006)
5. Jeff Langr, Tim Ottinger - Agile in a Flash, Speed-Learning Agile Software Development (Pragmatic Bookshelf Publishing, 2011)
6. Mike Cohn - Succeeding with Agile Software Development Using Scrum (Addison Wesley, 2010)
7. Boehm Turner - Balancing Agility and Discipline (Addison Wesley, 2009)
8. David Anderson - Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business (Blue Hole Press, 2010)
9. Stephen Palmer, John Felsing - A Practical Guide to Feature-Dreven Development (Prentice Hall, 2002)
10. Suciu Dan - Metode Agile de Management al Proiectelor (LeanPub, 2018-2020), https://leanpub.com/Metode_Agile

Evaluare/Evaluation

powered by Code Of Talent

Nota finală este dată într-o proporție 50% de evaluarea unui eseu de 5-6 pagini având ca subiect o practică particulară sau un instrument utilizat de către echipele Agile. Eseul va conține descrierea practicii/instrumentului și va analiza avantajele și dezavantajele utilizării acestuia (din perspectiva compatibilității cu valorile & principiile Manifestului Agile, prin compararea cu alte practici/instrumente similare ce au același scop etc).

Subiectele sunt individuale și distincte pentru fiecare student. Lista cu exemple de subiecte este aceasta.

De asemenea, 50% din nota finală va fi dată de   finalizarea a 8 misiuni individuale ce vor fi activate săptămânal într-o aplicație de micro-learning numită Code of Talent (sau versiunile disponibile pe mobil atât pe Android cât și pe iPhone).

--------------------------------------------------------------

50% - evaluation of a 5-6 page essay on a particular practice or tool used by Agile teams. The essay will contain the description of the practice/tool and will analyze the advantages and disadvantages of its use (from the perspective of compatibility with the values & principles of the Agile Manifesto or by comparison with other similar practices/tools that have the same purpose, etc)

The essay topics are individual and distinct for each student. A list of topics can be found here, but other topics could be suggested as well. Please send an email to dan.suciu@comunicare.ro with the chosen subject.

50% - completion of 8 individual missions that will be activated weekly in a micro-learning application called Code of Talent (or one of its mobile versions available on Android or iPhone).

Code of Talent manual.

bottom of page